Nej SD, bävern är ingen bra symbol för det svenska

av RetorikKalle


SD och Centern har lanserat sina valfilmer inför valet till Europaparlamentet. Båda partierna satsar på att beskriva Bryssel som ett hot mot det svenska. I Centerns film är det kärnfamiljen i den röda stugan som hotas. I SD:s filmer är det Gotland, bävrarna och Globen som hotas.

Den röda stugan är en så klassisk symbol för det svenska att det är konstigt att inte även SD använder sig av den. Globen är knappast förknippad med det svenska folkhem vars främsta försvarare SD vill framställa sig som. Snarare är Globen en symbol för Stockholm och modernitet, två saker som SD brukar använda som partiets motsatser när de ska definiera sig själva. Resultatet av SD:s val av symboler riskerar att bli att valfilmerna inte väcker de avsedda känslorna hos publiken.

Centerns film har också den fördelen att den anspelar på en verklig EU-bestämmelse om hur många träd en beteshage får innehålla. Ett möjligt problem är dock att denna berättelse kan aktivera väljarnas missnöje över att så mycket av EU:s budget går till jordbruksstöd. Ett missnöje som kan vändas mot det parti som uppfattas företräda bönderna. Då kan barnfamiljen vars betesmarker byråkraterna inspekterar plötsligt bli giriga bönder som vill att EU ska betala ut sina frikostiga bidrag utan att ställa några krav.


Men på det hela taget framstår ändå Centerns valfilm som mycket tydligare än Sverigedemokraternas. Det stora problemet med SD:s val av symboler och bildspråk är att de riskerar att väcka helt fel associationer. De ondsinta EU-byråkraterna är skalliga kostymklädda män och ser därmed ut som typiska sverigedemokrater. Inte så konstigt kanske eftersom skådespelarna är just sverigedemokrater. Bävern väcker, särskilt när den kallas beaver, sexuella associationer. Med tanke på att många förknippar SD med män och hat är det en mindre lyckad idé att ha med en scen där en man som ser ut som en typisk SD:are klappar en uppstoppad bäver och säger: ”Let’s kill them all.”.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser