Fi och SD är uttryck för en kamp om hierarkier

av RetorikKalle

I ett samhälle där pengar är alltings måttstock blir det i längden svårt att upprätthålla andra hierarkier än de som utgår från klass. Även om hudfärg och kön fortfarande spelar stor roll är tendensen tydlig. Denna utveckling skapar en motreaktion bland dem som anser sig ha rätt till en överordnad position tack vare sin hudfärg eller sitt kön. De som har en överordnad position lämnar den inte frivilligt. Och försvaret av privilegierna ta sig ofta uttryck i våldshandlingar, som 1900-talets lynchningar i den amerikanska södern.

Fenomenet med parallella hierarkier, som samexisterar och tilldelar människor positioner ovanför och under varandra samtidigt, är än mer aktuellt idag. Såväl de uppmärksammade våldtäkterna i Indien som protesterna mot dem kan tolkas i dessa termer. Männen som våldtar gör det för att kvinnorna ska veta sin plats som underordnade. När förövarna är män ur underklassen och offren kvinnor från medelklassen är det inte långsökt att se våldtäkterna som ett uttryck för en kollision mellan två olika hierarkier. På samma sätt kan man tolka de indiska kvinnornas protester mot att samhället inte agerar för att stoppa våldtäkterna som ett uttryck för uppfattningen att klass är en viktigare hierarki än kön och att kvinnor ur medelklassen därför är överordnade män ur arbetarklassen, varför de bör kunna förvänta sig samhällets stöd och skydd.

Även i Sverige tar sig denna kamp mellan olika hierarkier ibland våldsamma uttryck. Nazister misshandlar och dödar människor i sina försök att upprätthålla idén om att vita människor alltid är överordnade. Men det är ändå vanligare att vi använder fredliga medel när vi bestämmer hur de olika hierarkierna ska förhålla sig till varandra. Våra valrörelser är till stor del en förhandling om just detta. Bakom politiska förslag som presenteras och frågor som oväntat får stort utrymme i debatten finns uppfattningar om hur samhället ska organiseras. Här finns både uppfattningen att en viss hierarki ska spela större roll och idén att vi bör avskaffa hierarkierna.

En del av dem som röstar på SD gör det för att ge uttryck för uppfattningen att hudfärg bör vara överordnat klass och kön. Även framgångarna för Feministiskt initiativ tolkar jag som ett uttryck för denna konflikt. Partiet samlar många kvinnor och rasifierade med akademisk utbildning som tröttnat på att befinna sig under vita män ur arbetarklassen i den rådande svenska hierarkin.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser