Du är bara svensk när du gjort något bra

av RetorikKalle

De som tycker att journalister och politiker pratar för lite om de problem invandringen sägs föra med sig klagar ofta över att media inte vågar tala om när en misstänkt brottsling är invandrare. Däremot klagar de aldrig när media låter bli att redovisa den etniska tillhörigheten för en polis som räddat livet på någon eller en forskare som gjort en viktig upptäckt.

Detta kan verka inkonsekvent, men inom ramen för den speciella rasistiska logiken är det helt logiskt. En invandrare är nämligen bara invandrare när denne gjort något dåligt. När hen gjort något bra är hen svensk. Dessutom fungerar detta med att vara invandrare precis som arvssynden. Om dina föräldrar är invandrare så är även du invandrare, oavsett om du är född i Sverige eller inte.

Denna syn på vem som är invandrare är inte något nytt fenomen. Precis likadant var det för hundra år sedan för svenska judar. Det framgår av Lars M. Anderssons avhandling En jude är en jude är en jude… Representationer av ”juden” i svensk skämtpress omkring 1900-1930:

”När en jude gör något som ogillas av skribenterna och tecknarna i skämtpressen framställs han som ”jude”. När enskilda medlemmar av den svenska judenheten gör något i skämtpressmedarbetarnas ögon positivt representeras de däremot sällan som ”judar”.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser