Konsten att få in sin fråga i valrörelsen

av RetorikKalle

iogtAtt anspela på partiernas valkampanjer är ett sätt att få in sin fråga i valrörelsen.

Inför ett valår funderar alla intresseorganisationer på hur de ska få upp sin fråga på dagordningen. Konkurrensen är hård, så det gäller att ha en bra idé om man ska lyckas. Eftersom partierna står i centrum för uppmärksamheten kan ett sätt vara att anknyta till deras kampanjer. IOGT-NTO försöker få in alkoholpolitiken i debatten inför valet till EU-parlamentet genom att göra om Moderaternas kampanjbudskap. IOGT-NTO:s kampanj är också en påminnelse om vikten av att inte planera för mycket i förväg. Det gäller att ta vara på de chanser som dyker upp i valkampanjens mest intensiva skede när en fråga oväntat blir stor eller någon annans kampanj skapar möjligheter för just din organisation.

Många organisationer satsar på att skapa egna nyheter. Ett lyckat exempel var när Djurrättsalliansen inför valet 2010 släppte filmer som de tagit inne på svenska grisgårdar. Än vanligare är att som Svenska Freds satsa på enkäter till partier och politiker. På vapenvalet.se kan man se hur kandidaterna till riksdagsvalet ställer sig till frågor om vapenexport. En fördel med enkäter är att organisationen sedan kan göra en uppföljning där de kontrollerar om politikerna röstat i enlighet med sina enkätsvar. För att allt arbete som enkäter medför ska betala sig krävs det dock att organisationen lyckas få media att använda enkätsvaren.

De som lyckats bäst i årets valrörelser är nog kampanjen Fatta! som vill påverka inställningen till, och lagstiftningen om, samtycke vid sex. En aktivitet som fick mycket uppmärksamhet var  när kända personer la upp bilder på sina låtsastatueringar med koppling till kampanjen. Och nu när Jonas Sjöstedt lovat Fatta-kampanjens initiativtagare Ida Östensson att tatuera sig på riktigt kan Fatta! räkna med fortsatt exponering.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser