Relationer är vägen till politisk framgång

av RetorikKalle

Så här i valtider är det lätt att få uppfattningen att partiers enda uppgift är att sälja en produkt till väljarna. Men faktum är att de har flera andra grupper av intressenter att ta hänsyn till, som partimedlemmar och intresseorganisationer. Därför har framgångsrika partier och politiker fokus på relationer.

Marknadsföring har de senaste åren alltmer gått från transaktionsmarknadsföring, att sälja på någon något utan att bry sig så mycket om ifall kunden blir nöjd och kommer tillbaka för att köpa igen, till relationsmarknadsföring, att bygga ömsesidigt gynnsamma och varaktiga relationer. Men när en allt större del av väljarna byter parti kan transaktionsmarknadsföringens teorier och metoder åter te sig lockande för partistrategerna. Fast även om ett fokus på transaktioner kan ge utdelning på kort sikt, riskerar det att straffa sig på lång sikt. Det är lätt att tappa väljare som känner sig missnöjda med den tjänst partiet levererar om de inte har någon relation till partiet och därför inte känner någon lojalitet som kan uppväga missnöjet. Därför är det mycket som talar för ett fortsatt fokus på relationer.

Även om partistrategerna kan lockas att satsa på transaktionsmarknadsföring har de flesta politiker med förtroendeuppdrag alltid arbetat med relationsmarknadsföring. Detta fokus på relationer är tydligt i riksdagsarbetet. Riksdagsledamöter behöver hålla sig väl med lokalföreningen för att få dem att sätta dem högt på listorna även nästa val, med väljarna i de egna valkretsarna för att bli omvalda och med partiledningen och övriga riksdagsledamöter för att få de mest prestigefyllda uppdragen och politiska områdena i riksdagsarbetet.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser