Vi kan inte fly från vår egen historia

av RetorikKalle

Våra liv är inte förutbestämda, men vi kan aldrig förändras. Det hävdar den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty. I det förflutna finner vi alltid förklaringen till vad vi blivit. Frihet kan vi bara nå genom att överskrida vårt ursprung men ändå inte svika det.

Det betyder att vi kan välja hur vi vill förhålla oss till vårt ursprung. Vi kan välja att konfrontera vår barndoms trauman eller försöka undfly dem, men vi kan aldrig undkomma att påverkas av dem.

Jag menar att det gäller även för de berättelser vi skapar för att beskriva var vi kommer ifrån, var vi befinner oss idag och vart vi är på väg. Att vi aldrig kan fly från vår egen historia gäller både för de berättelser vi berättar om oss själva som individer och de berättelser vi använder för att beskriva de grupper vi tillhör.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser