Var fjärde SD-väljare sympatiserar med ett annat parti

av RetorikKalle

Dagens partisympatiundersökning från SCB visar att det är många fler som säger att de ska rösta på Sverigedemokraterna, än som säger sig sympatisera med partiet. En möjlig tolkning av denna skillnad är att en stor andel av rösterna på SD är proteströster.

Om denna tolkning stämmer får det konsekvenser för oss som vill att SD ska få så få röster som möjligt. Vill vi kunna övertyga en del av dem som idag säger sig vilja rösta på SD om att de bör rösta på något annat parti måste vi förstå hur de resonerar när de väljer att rösta på SD för att ”röra om i grytan”. Vi behöver förstå vad det är för drivkrafter som får dessa människor att vilja rösta på SD.

För att kunna övertyga behöver du hitta en gemensam utgångspunkt, något som du själv och den du vill övertyga är överens om. Jag tolkar siffrorna från SCB som ett tecken på att många av röstar på SD inte för att de ogillar invandring, utan för att de är missnöjda med de senaste decenniernas samhällsutveckling. Då framstår det som en bättre idé att prata om hur Sverige kan bli mer jämlikt än att diskutera invandring.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser