Varför kallar Medierna kvinnomord familjetragedi?

av RetorikKalle

Ännu en kvinna misstänks ha mördats av en man som hon tidigare haft en relation till. Och ännu en gång beskrivs det i media som en familjetragedi. Ändå skiljer sig detta fall av medierapportering från de tidigare. Denna gång är det nämligen Medierna i P1, en redaktion med uppgift att granska andra medier, som väljer att använda termen familjetragedi.

Redaktionen på Medierna kan knappast vara omedvetna om den kritik som riktats mot andra redaktioner som använt begreppet familjetragedi för att beskriva fall där män mördar kvinnor som de har eller har haft en relation till. En kritik som går ut på att detta begrepp döljer det ansvar som gärningsmannen har. Mordet förvandlas från en aktiv handling riktad mot en kvinna till något som drabbar en familj. För i en familjetragedi finns lika lite som i en familjelycka någon ansvarig individ.

Extra kontroversiellt blir begreppet familjetragedi för att det oftast används när gärningsmannen är född i Sverige, medan ett fall där han har sin bakgrund i Mellanöstern gärna kallas för hedersmord. En användning som befäster idén att mord med svenskfödda gärningsmän förklaras av individuella skäl medan mord med utlandsfödda gärningsmän beror på deras kultur. När Medierna i P1 ändå väljer att använda begreppet måste man därför fråga sig om det är ett aktivt val snarare än ett misstag.

Kan det vara så att Medierna försöker ladda begreppet familjetragedi med en ny innebörd? Vill Martin Wicklin och de andra i redaktionen göra oss uppmärksamma på vilken farlig miljö familjen är för kvinnor? Är deras användning av begreppet familjetragedi ett sätt att placera skulden hos strukturen istället för individen?

Annonser