Nya vulgära Moderaterna

av RetorikKalle

Jag är övertygad om att partival idag till stor del handlar om hur vi väljare vårdar vårt personliga varumärke. Många väljer att gå över till det parti som för tillfället framstår som framgångsrikt och modernt i hopp om att dessa värden ska färga av sig på det egna personliga varumärket. Det är detta, snarare än förändringar i väljarnas politiska åsikter eller hur de viktar olika politiska sakfrågor, som förklarar siffrorna i opinionsundersökningarna för Centerpartiet denna mandatperiod och Miljöpartiet under den förra.

Om detta stämmer borde det även innebära att det finns värden som väljare inte vill förknippas med och att denna ovilja kan få dem att välja bort ett parti. Ett tydligt exempel idag är den vulgära stil som Hanif Bali odlar i sociala medier. Jag tror att konservativa och liberala väljares ovilja att förknippas med något vulgärt är en viktigare förklaring till Moderaterna motgångar än bristerna i Anna Kinberg Batras förmåga att kommunicera.

Att Moderaterna väljer att ha kvar Hanif Bali i sin partistyrelse är därmed ett självskadebeteende som bara kan förklaras av att partiets ledning övervärderar värdet av den opinion Bali bygger i sociala medier och undervärderar sina väljares ovilja att själva framstå som vulgära.

Annonser