Nej SVT, det här duger inte

SVT

Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra. Det är ett parti som har sina rötter i nazismen och vars företrädare gång på gång gör rasistiska uttalanden. Därför måste media hantera SD annorlunda än andra partier. När en företrädare för SD i en debatt i Aktuellt säger att alliansregeringen ”släppte in tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister” så måste den journalist som leder debatten vara beredd att ta avstånd från uttalandet även om motdebattören inte gör det.

På samma sätt går det inte att hantera Sverigedemokraternas arrangemang som andra partiers arrangemang. Det duger inte att bara slå på kameran och direktsända för att först i efterhand, sedan andra medier uppmärksammat vad som sagts från talarstolen, lägga in en textremsa om att man tar avstånd. Men just så hanterade SVT Forum sin direktsändning från SD:s landsdagar.

Jag vill att det prövas vilket ansvar medier har när de sprider SD:s rasism. Därför har jag idag anmält SVT till Granskningsnämnden. Så här skriver jag i min anmälan:

I SVT Forums direktsändning från Sverigedemokraternas landsdagar säger ett ombud i ett anförande från talarstolen att muslimer inte är människor. Uttalandet är inte förenligt med principen om alla människors lika värde. Jag vill därför att Granskningsnämnden ska pröva om det strider mot demokratibestämmelsen i radio och tv-lagen att på detta sätt sända ett antidemokratiskt uttalande.

SVT tog i en nyhetssändning dagen efter avstånd ifrån uttalandet. Det jag undrar är om detta räcker eller om demokratibestämmelsen innebär ett krav på att SVT ska ta avstånd från eller bemöta ett sådan uttalande direkt när det fälls och att SVT därför dels borde ha gjort det direkt i detta fall, och dels vid framtida direktsändningar i förväg bör se till att de har en beredskap att göra det, särskilt när man direktsänder från arrangemang där det går att förutse att det finns en risk att antidemokratiska uttalanden förekommer.

Annonser