Jakten på berättelsen

reflektioner över konsten att förklara, förföra och förändra

Kategori: Uncategorized

Nej SVT, det här duger inte

SVT

Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra. Det är ett parti som har sina rötter i nazismen och vars företrädare gång på gång gör rasistiska uttalanden. Därför måste media hantera SD annorlunda än andra partier. När en företrädare för SD i en debatt i Aktuellt säger att alliansregeringen ”släppte in tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister” så måste den journalist som leder debatten vara beredd att ta avstånd från uttalandet även om motdebattören inte gör det.

På samma sätt går det inte att hantera Sverigedemokraternas arrangemang som andra partiers arrangemang. Det duger inte att bara slå på kameran och direktsända för att först i efterhand, sedan andra medier uppmärksammat vad som sagts från talarstolen, lägga in en textremsa om att man tar avstånd. Men just så hanterade SVT Forum sin direktsändning från SD:s landsdagar.

Jag vill att det prövas vilket ansvar medier har när de sprider SD:s rasism. Därför har jag idag anmält SVT till Granskningsnämnden. Så här skriver jag i min anmälan:

I SVT Forums direktsändning från Sverigedemokraternas landsdagar säger ett ombud i ett anförande från talarstolen att muslimer inte är människor. Uttalandet är inte förenligt med principen om alla människors lika värde. Jag vill därför att Granskningsnämnden ska pröva om det strider mot demokratibestämmelsen i radio och tv-lagen att på detta sätt sända ett antidemokratiskt uttalande.

SVT tog i en nyhetssändning dagen efter avstånd ifrån uttalandet. Det jag undrar är om detta räcker eller om demokratibestämmelsen innebär ett krav på att SVT ska ta avstånd från eller bemöta ett sådan uttalande direkt när det fälls och att SVT därför dels borde ha gjort det direkt i detta fall, och dels vid framtida direktsändningar i förväg bör se till att de har en beredskap att göra det, särskilt när man direktsänder från arrangemang där det går att förutse att det finns en risk att antidemokratiska uttalanden förekommer.

Annonser

Vad är det Kalla fakta inte kan fatta?

Kalla fakta ställer i kvällens program frågan: Vad får en pappa att slänga sin ettåriga dotter ner i en kraftverksdamm?

Det är en berättigad fråga. Problemet är att media tenderar att ställa denna typ av frågor endast när gärningsmannen är någon vi i publiken antas kunna identifiera oss med. När gärningsmannen har sitt ursprung i Mellanöstern istället för Jämtland antar media att vi inte behöver någon förklaring.

För alla förstår vi ju varför en sådan man, en man som tillhör en annan grupp än vi, kan göra något hemskt. Dåd av de här slaget antas bara vara obegripliga när det är någon i vår grupp som utfört dem.

Därför frågar sig Kalla fakta hur en till synes vanlig svensk man kan försöka döda sin dotter. Och därför ställer media inte samma fråga när förklaringen hedersvåld finns att tillgå. På samma sätt är media i USA nu väldigt upptagna med att försöka förstå motiven bakom massakern i Las Vegas. Om skytten varit muslim hade media utgått från att allmänheten inte behövde någon förklaring.

Media vill helt enkelt inte lämna sin publik med den jobbiga insikten att dåd som dessa har både strukturella och individuella förklaringar. Verkligheten blir så mycket begripligare om vi fortsätter att blunda för att även dåd utförda av dem vi kan identifiera oss med kan ha något med kultur att göra.

Nya vulgära Moderaterna

Jag är övertygad om att partival idag till stor del handlar om hur vi väljare vårdar vårt personliga varumärke. Många väljer att gå över till det parti som för tillfället framstår som framgångsrikt och modernt i hopp om att dessa värden ska färga av sig på det egna personliga varumärket. Det är detta, snarare än förändringar i väljarnas politiska åsikter eller hur de viktar olika politiska sakfrågor, som förklarar siffrorna i opinionsundersökningarna för Centerpartiet denna mandatperiod och Miljöpartiet under den förra.

Om detta stämmer borde det även innebära att det finns värden som väljare inte vill förknippas med och att denna ovilja kan få dem att välja bort ett parti. Ett tydligt exempel idag är den vulgära stil som Hanif Bali odlar i sociala medier. Jag tror att konservativa och liberala väljares ovilja att förknippas med något vulgärt är en viktigare förklaring till Moderaterna motgångar än bristerna i Anna Kinberg Batras förmåga att kommunicera.

Att Moderaterna väljer att ha kvar Hanif Bali i sin partistyrelse är därmed ett självskadebeteende som bara kan förklaras av att partiets ledning övervärderar värdet av den opinion Bali bygger i sociala medier och undervärderar sina väljares ovilja att själva framstå som vulgära.

Mitt bästa tips för att lyckas blogga varje dag

Så här mot slutet av #blogg100 funderar jag över vad utmaningen gett. En stor vinst för mig är att det har varit ett bra sätt att komma igång med att blogga varje dag.

Det går inte en dag utan att jag ser eller hör något som jag går igång på och vill kommentera. Tricket är att förvandla det från en tanke i huvudet till ord i bloggen. Mitt bästa tips för att lyckas med det är att skriva ned några meningar direkt när tanken dyker upp.

Ibland redigerar och publicerar jag texten samma dag. Och ibland väntar jag tills det händer något som gör min tankegång aktuell. Så var det när jag skrev om bråket mellan komikerna Karin Adelsköld och Mårten Andersson. Då hade jag ett färdigt inlägg om vikten av att formulera sig väl när man skriver mail som behövde ett illustrerande exempel. Bråket om huruvida kvinnliga komiker drar publik fungerade både som ett bra exempel på vad ett illa formulerat mail kan ställa till med och som ett sätt att göra mitt blogginlägg mer aktuellt och relevant.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Nyttan av att blogga varje dag

Blogg 100 är inne på upploppet och det har blivit dags att fundera över vad denna bloggutmaning gett mig utöver övning i konsten att väldigt snabbt gå från tanke till färdigt blogginlägg.

Den främsta nyttan för mig av att delta i #blogg100 är att jag lyckats göra skrivandet till en daglig rutin. På så sätt har jag förmått sätta ord på en del av de tankar som varje dag far genom mitt huvud. För jag är övertygad om att man behöver sätta ord på sina tankar för att blir klar över vad man tänkt.

Dessutom tror jag att jag blivit en bättre läsare, både av bloggar och av andra texter. För den som vill förstå en text måste förstå relationen mellan att fundera och att skapa. Och den förståelsen får man genom att själv fundera och skapa.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Hemligheten bakom framgångsrik opinionsbildning

Det finns många goda råd för den som vill bli framgångsrik som påverkare. Men ett råd är viktigare än alla andra: Var inte rädd för att tjata.

När du är så trött på ditt eget budskap att du kräks, då ska du fortsätta tjata. Det är de som orkar vara konsekventa som har möjlighet att förändra människors attityder och beteende.

Ett framgångsrikt exempel är biståndsminister Gunilla Carlsson som i sex år tjatat in ett och samma budskap. Idag är hennes krav på resultat i biståndet den självklara referenspunkten för biståndsdebatten.

Ett färskt exempel på en opinionsbildare som i varje ny intervju konsekvent för fram samma budskap är Qaisar Mahmood som på sistone gett flera intervjuer om sin bok Jakten på svenskheten. Genom denna tjatighet har han på kort tid lyckats sätta ett ordentligt avtryck i debatten om vad det innebär att vara svensk.

Moderat bloggare riskerar sin trovärdighet

Att norska tidningar skulle avsätta stora resurser för att bevaka rättegången mot Anders Breivik var väntat. En mer oväntad konsekvens för tidningarna är att annonsintäkterna sjunkit drastiskt. Annonsörerna vill helt enkelt inte bli förknippade med terroristen Breivik.

Att annonsörerna är rädda om sin trovärdighet och inte vill bli förknippade med terrorism är inte så konstigt. Då är det konstigare att vi bloggare inte är mer rädda om vår trovärdighet. För visst påverkas trovärdigheten för en politisk blogg om annonserna på sidan bjuder ut unga asiatiska kvinnor.