Vad är det Kalla fakta inte kan fatta?

av RetorikKalle

Kalla fakta ställer i kvällens program frågan: Vad får en pappa att slänga sin ettåriga dotter ner i en kraftverksdamm?

Det är en berättigad fråga. Problemet är att media tenderar att ställa denna typ av frågor endast när gärningsmannen är någon vi i publiken antas kunna identifiera oss med. När gärningsmannen har sitt ursprung i Mellanöstern istället för Jämtland antar media att vi inte behöver någon förklaring.

För alla förstår vi ju varför en sådan man, en man som tillhör en annan grupp än vi, kan göra något hemskt. Dåd av de här slaget antas bara vara obegripliga när det är någon i vår grupp som utfört dem.

Därför frågar sig Kalla fakta hur en till synes vanlig svensk man kan försöka döda sin dotter. Och därför ställer media inte samma fråga när förklaringen hedersvåld finns att tillgå. På samma sätt är media i USA nu väldigt upptagna med att försöka förstå motiven bakom massakern i Las Vegas. Om skytten varit muslim hade media utgått från att allmänheten inte behövde någon förklaring.

Media vill helt enkelt inte lämna sin publik med den jobbiga insikten att dåd som dessa har både strukturella och individuella förklaringar. Verkligheten blir så mycket begripligare om vi fortsätter att blunda för att även dåd utförda av dem vi kan identifiera oss med kan ha något med kultur att göra.

Annonser