About


Jag som skriver heter Kalle Lindberg och är passionerat intresserad av de berättelser vi använder för att beskriva oss själva och förstå vår omvärld. Det intresset odlar jag här, i mina retorikstudier på Södertörns Högskola och i mitt arbete som politisk sekreterare på Vänsterpartiet. Åsikterna här är mina egna.

Annonser